Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Karel Tichý

překladatel, tlumočník a lektor jazykové výuky

(němčina, angličtina, italština)

(přednostní jazyk pro překlady a tlumočení: němčina)

 

Překlady a tlumočení

Jsem dlouholetý překladatel a tlumočník na živnostenský list. Mým přednostním jazykem s největší praxí je němčina a to obecně účastí na mnoha jednáních, akcích, veletrzích a školeních i při překladech a vytváření manuálů a tlumočení v různých oborech, např. CNC stroje, vstřikovací lisy, polygrafie apod.

Cena za překlady: 350 Kč / za normostranu.

Cena za hodinu tlumočení v Olomouci: 530 Kč (min. 4 hod.).

Tlumočení v jiných místech dle předchozí dohody.

Celodenní tlumočení: 4.400 Kč.

 

Soukromá výuka a doučování jazyků

Výuky (německý, anglický, italský jazyk) přes Skype, WhatsApp, po telefonu nebo přímo na adrese: 77900 Olomouc Neředín, Norská 45.

Cena za soukromou individuální výuku: 320,- Kč / 45 min. nebo 380,- Kč / 1 hodinu.

Dostupnost místa výuky v Olomouci: tramvají č. 2 a 7.

Poskytuji i firemní výuku zaměstnanců v Olomouci.

Kontakt: karel.tichy@volny.cz

DE: Übersetzer und Dolmetscher, Olmütz, Tschechien
EN: Translator and interpreter, Olomouc, Czech Republic
IT: Traduttore e interprete, Olomouc, Repubblica Ceca

 

Čtyřjazyčné webové stránky na téma vývoj společnosti

Témata: Bohatství na obyvatele, Daně, GPI - Nejbezpečnější země světa, HDP na obyvatele, Index lidského rozvoje, Nezaměstnanost, Obyvatelstvo, Rozlohy a světadíly, Volby, Zadlužení, Život: průměrná délka života.

Odkaz na webové stránky:

KT Vývoj

 
 
KT VÝVOJ: SHRNUTÍ
 

Česko si v tabulce 57 zemí Allianz v roce 2021 drželo svou 26. příčku s hodnotou finančních aktiv 21.607 EUR na osobu. I v tomto roce výrazným způsobem vzrostlo bohatství soukromých osob zejména v bohatých státech a tím se zvýšil jejich odstup od chudších států. Česko ovšem tentokrát v růstu drželo krok i s většinou těch bohatších. Vítězem žebříčku Allianz bylo v roce 2021 USA (218.469 EUR), poslední 57. příčka patřila Pákistánu (55 EUR).

 

Zdanění pracujících je také určitým zajímavým prvkem. V tabulce je u jednotlivých zemí porovnávána daň z příjmu u svobodných a bezdětných ve 36 zemích OECD. V této tabulce bylo v roce 2019 Česko na 16. pozici s vypočtenou výší zdanění 25,0 %. Vítěz tabulky (Chile) měl zdanění 7,0 %, naopak nejvyšší zdanění měly Německo a Belgie (39,3 %).

 

Tabulka GPI, která ve velké míře vyjadřuje, nakolik bezpečně se občané mohou cítit ve vlastní zemi, pro nás bývá v poslední době poměrně lichotivá. V roce 2020 se Česko umístilo v této tabulce na velmi krásném 8. místě na světě - patříme tedy do světové špičky. Vítězem se v uvedeném roce stal Island, na posledním 163. místě se umístil Afghánistán.

 

Hodnota hrubého domácího produktu na obyvatele (měřená paritou kupní síly) je důležitým ukazatelem vyspělosti výroby v jednotlivých zemích. Česko se v roce 2020 umístilo na 36. místě na světě (40.793 dolarů). Vítězem se stalo Lucembursko s hodnotou 117.984 dolarů (následované Singapurem a Katarem), na posledním 195. místě světové tabulky skončilo opět Burundi s hodnotou 762 dolarů na obyvatele. V trojici nejslabších států se poprvé ocitlo Somálsko (193.), následované Jižním Súdánem (194.). I v této tabulce Česko postupně šplhá na lepší příčky - ještě v roce 2000 jsme byli na 44. místě. Z důvodu pandemie Covid-19 došlo poprvé v historii této statistiky (od roku 1980) k tomu, že ve většině států světa (včetně České republiky) HDP oproti předchozímu roku kleslo. K poklesu došlo ve 164 zemích, naopak ke zvýšení jen ve 31 zemích. V západní Evropě kleslo HDP v průměru více, ve východní Evropě méně. Zajímavé je i to, že Česká republika se poprvé v historii této tabulky ocitla v pořadí zemí před Španělskem. Poměrně slušné zvýšení (v dolarech) zaznamenaly Guyana, Irsko a Tchaj wan, ale polepšily si o něco také Katar, Brunej, Turecko, Omán, Čína, Írán a Egypt. Nejhlubší propad v HDP na hlavu naopak zaznamenaly v porovnání let 2019 a 2020 Macao, Maledivy, Libye, Aruba, Andora, Panama a Bahamy.

 

Index lidského rozvoje je prostředek pro srovnání tří dimenzí lidského rozvoje: zdraví, vzdělání a životní standard. Pro tyto dimenze byla určena minima a maxima: 1. Index očekávané délky života, 2. Index vzdělání, 3. Index hrubého národního příjmu. Česko se v roce 2019 umístilo na 27. místě na světě. Vítězem se stalo Norsko (následované Irskem a Švýcarskem), na posledních místech světové tabulky skončily na 188. místě Středoafrická republika a na 189. místě Niger. V roce 1990 mělo Česko v této tabulce 31. příčku, od té doby se mírně posunulo dopředu.

 

Porovnání nezaměstnanosti jednotlivých zemí je pro Česko jediné, kde naše země někdy obsadila první příčku - jedná se tedy z našeho pohledu o naši nejúspěšnější "disciplínu". Tabulka porovnává nezaměstnanost ve 38 zemích OECD. V roce 2020 bylo stejně jako v předchozím roce vítězem této tabulky Česko (průměrná roční nezaměstnanost byla 2,55 %), následované Japonskem a Polskem. Na posledním 38. místě se naopak umístila Kostarika s nezaměstnaností ve výši 19,69 %, před ní byly Kolumbie na 36. místě (16,13 %) a Řecko na 37. místě (16,44 %). Ve většině zemí v roce 2020 nezaměstnanost stoupla. Rozdíly 2019 - 2020: Největší vzestup: Belgie (7 pozic, dříve 22., nyní 15.), Francie (6), Jižní Korea (6), Izrael (5). Největší sestup: USA (18 pozic, dříve 9., nyní 27.), Island (11), Kanada (8), Estonsko (7).

 

V této tabulce je porovnání, jak se vyvíjel počet obyvatel od roku 1960 do roku 2020. Obrovský raketový vzestup počtu obyvatel zaznamenaly prakticky všechny muslimské a africké země. Namátkou pár příkladů: Rekordmanem růstu počtu obyvatel jsou Spojené arabské emiráty, kterým vzrostlo obyvatelstvo z 92.418 na 9.890.400 obyvatel (nárůst o 10602%). Další země: Katar (ze 47.384 na 2.881.060 obyvatel - nárůst o 5980%), Kuvajt (+ 1487%), Jordánsko (+ 993%), Omán (+ 826%), Saudská Arábie (+ 752%), Pobřeží slonoviny (+ 653%), Niger (+ 614%), Uganda (+ 576%), Gambie (+ 562%). Počet obyvatel České republiky za tuto dobu vzrostl z 9.602.006 (1960) na 10.698.896 (2020), tedy o 11%. Počet obyvatel na celé zeměkouli vzrostl z 3,0 miliardy na 7,8 miliard (nárůst o 156 %). Nejlidnatější země roku 2020 byly na 1. místě Čína (1.402.112.000), 2. Indie (1.380.004.385), 3. USA (329.484.123). Nejméně lidnatý nezávislý stát byl na 200. místě Nauru: 10.834 obyvatel (Vatikán v této tabulce nefiguruje).

 

Porovnání rozlohy jednotlivých států podle abecedy i podle pořadí ve světě není vše, co tato tabulka nabízí. Informaci navíc představuje u každé země údaj, ve kterém světadílu se tato země nachází. A u některých zemí jsou pak uvedeny jejich původní názvy nebo případně státy, jejichž součástí byly tyto země v minulosti. Lze si tak připomenout nejen země bývalého Sovětského svazu, Jugoslávie a Československa, ale i staré názvy některých zemí, kdy u většiny z nich už nyní lidé neví, k jakému současnému státu se původní názvy vztahují. Příklady původních názvů některých zemí: Bečuánsko, Horní Volta, Persie, Kampučia, Zaire, Basutsko, Malgašsko, Barma, Jihozápadní Afrika, Cejlon, Tanganika a Zanzibar, Siam, Osmanská říše či Rhodesie.

 

Přehledné výsledky voleb do parlamentu od roku 1990 (resp. do poslanecké sněmovny parlamentu od roku 1996).

 

V této tabulce se porovnává vývoj zadlužení v poměru k HDP v letech 1995 až 2019 (státní dluh vyjádřený jako procento z HDP). V porovnání jsou zahrnuty pouze země Evropské unie, UK (Velká Británie) a USA. Česku v roce 2019 patřilo v této tabulce lichotivé 4. místo se stavem zadlužení 30,8%. Vítězem roku 2019 bylo s nejmenším zadlužením Estonsko 8,4%, na posledním 29. místě se jako nejzadluženější země umístilo Řecko s dluhem ve výši 176,6% v poměru k HDP.

 

Pohled na vývoj průměrné délky života v různých zemích je zajímavou sondou do jejich historie a velmi často je ukazatelem šťastných i nešťastných období v těchto zemích. Průměrná délka života činila v roce 2019 v České republice 79,13 roků. Toto nás řadilo na 38. místo na světě. V roce 1960 byla naše země na 11. místě na světě, tedy prakticky téměř ve světové špičce. Od té doby však šlo dlouho vše jen k horšímu. V roce 1965 to už bylo 24. místo a v roce 1970 už 39. místo. V té době (i v souvislosti s obsazením naší země sovětskými vojsky) došlo dokonce ke snížení průměrné délky života (na necelých 70 let), což se stává jen v období velmi závažných negativních událostí - prakticky všude ve světě totiž průměrná délka života obvykle pořád stoupá. Náš pád v žebříčku pokračoval i v dalších letech, takže v roce 1980 už jsme byli 45. a v roce 1990 na 51. místě. Od té doby ovšem nastal opět, byť jen pomalý, vzestup. V roce 2000 už jsme byli 40. a v roce 2019 jsme momentálně na uvedeném 38. místě ve světě. Vítězem roku 2019 byl Hongkong s průměrnou délkou života 85,08 let. Poraženým roku byla na 186. místě světového žebříčku Středoafrická republika s délkou života 53,28 let.

 

*****************

 

Na této stránce se porovnává vývoj v Česku a na Slovensku ve výše uvedených kategoriích. V posledních několika letech se Česku daří lépe než Slovensku.

 

Vývoj ukázaný ve formě pořadí států podle změny HDP na obyvatele v procentech mezi rokem 2019 (před pandemií) a 2020 (první rok pandemie). 164 zemí (naprostá většina) na světě se v tomto ukazateli zhoršilo, jen 31 zemí se zlepšilo. Největší zlepšení v porovnání let 2019 a 2020 vykázala Guyana (+ 44,8%), kde se koncem roku 2019 začala těžit ropa. Největší zhoršení naopak vykázaly Libye (- 59,6 %), kde panovala vleklá válka a Macao (- 56,0 %), které je velmi závislé na hazardním průmyslu a turistickém ruchu. Výrazné zhoršení ekonomiky zaznamenaly všechny země, závislé na turistice, protože turistika v době pandemie velmi klesla. Česko (s poklesem o 5,1 %) patřilo v této změně ukazatele do spíše horšího průměru, když se umístilo na 119. místě ze 195 světových zemí.

 
"Karel Tichý"
#Karel Tichý