Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Karel Tichý

překladatel, tlumočník a lektor jazykové výuky

(němčina, angličtina, italština)

(přednostní jazyk pro překlady a tlumočení: němčina)

 

Překlady a tlumočení:
Jsem dlouholetý překladatel a tlumočník na živnostenský list. Mým přednostním jazykem s největší praxí je němčina a to obecně účastí na mnoha jednáních, akcích, veletrzích a školeních i při překladech a vytváření manuálů a tlumočení v různých oborech, např. CNC stroje, vstřikovací lisy, polygrafie apod. 

Cena za překlady: 350 Kč / za normostranu.

Cena za hodinu tlumočení v Olomouci: 500 Kč (min. 4 hod.).

Tlumočení v jiných místech dle předchozí dohody.

Celodenní tlumočení: 4.000 Kč.

 

Soukromá výuka a doučování jazyků

(německý, anglický, italský) na adrese: 77900 Olomouc Neředín, Norská 45.

Cena za soukromou individuální výuku: 300,- Kč / 45 min. nebo 360,- Kč / 1 hodinu.

Když více osob (např. 2 přátelé nebo manželé) vytvoří skupinu, je cena za výuku stejná a o výdaje se dělí více osob. Placeny jsou pouze uskutečněné výuky. Termíny výuk se určují po vzájemné domluvě. 

Dostupnost místa výuky v Olomouci: tramvají č. 2 a 7. 

Možnost výuky také přes Skype nebo po telefonu.

Poskytuji i firemní výuku zaměstnanců v Olomouci.

Kontakt: karel.tichy@volny.cz

D: Übersetzer und Dolmetscher, Olmütz, Tschechien 
I: Traduttore e interprete, Olomouc, Repubblica Ceca
GB: Translator and interpreter, Olomouc, Czech Republic.

 

Čtyřjazyčné webové stránky na téma vývoj společnosti:

Témata: Bohatství na obyvatele, Daně, GPI - Nejbezpečnější země světa, HDP na obyvatele, Nezaměstnanost, Obyvatelstvo, Volby, Zadlužení, Život: průměrná délka života. 

Odkaz na webové stránky: KT - Vývoj

 

KT - VÝVOJ: SHRNUTÍ

BOHATSTVÍ NA OBYVATELE (ALLIANZ)

Česko si v tabulce 57 zemí Allianz v roce 2020 drželo svou 26. příčku s hodnotou finančních aktiv 17.497 EUR na osobu. Zajímavým jevem roku 2020 bylo, že výrazným způsobem vzrostlo bohatství soukromých osob zejména v bohatých státech a tím se zvýšil jejich odstup od chudších států. Vítězem žebříčku Allianz bylo v roce 2020 USA (209.524 EUR), poslední 57. příčka patřila Kazachstánu (482 EUR). 

DANĚ

Zdanění pracujících je také určitým zajímavým prvkem. V tabulce je u jednotlivých zemí porovnávána daň z příjmu u svobodných a bezdětných ve 36 zemích OECD. V této tabulce bylo v roce 2019 Česko na 16. pozici s vypočtenou výší zdanění 25,0 %. Vítěz tabulky (Chile) měl zdanění 7,0 %, naopak nejvyšší zdanění měly Německo a Belgie (39,3 %). 

GPI - NEJBEZPEČNĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA

Tabulka GPI, která ve velké míře vyjadřuje, nakolik bezpečně se občané mohou cítit ve vlastní zemi, pro nás bývá v poslední době poměrně lichotivá. V roce 2020 se Česko umístilo v této tabulce na velmi krásném 8. místě na světě - patříme tedy do světové špičky. Vítězem se v uvedeném roce stal Island, na posledním 163. místě se umístil Afghánistán.

HDP NA OBYVATELE

Hodnota hrubého domácího produktu na obyvatele (měřená paritou kupní síly) je důležitým ukazatelem vyspělosti výroby v jednotlivých zemích. Česko se v roce 2019 umístilo na 35. místě na světě (42.670 dolarů). Vítězem se stalo Macao s hodnotou 121.764 dolarů (následované Lucemburskem a Singapurem), na posledním 191. místě světové tabulky skončilo Burundi s hodnotou 821 dolarů na obyvatele. I v této tabulce Česko postupně šplhá na lepší příčky - ještě v roce 2000 jsme byli na 44. místě. 

INDEX LIDSKÉHO ROZVOJE (HDI)

Index lidského rozvoje je prostředek pro srovnání tří dimenzí lidského rozvoje: zdraví, vzdělání a životní standard. Pro tyto dimenze byla určena minima a maxima: 1. Index očekávané délky života, 2. Index vzdělání, 3. Index hrubého národního příjmu. Česko se v roce 2019 umístilo na 27. místě na světě. Vítězem se stalo Norsko (následované Irskem a Švýcarskem), na posledních místech světové tabulky skončily na 188. místě Středoafrická republika a na 189. místě Niger. V roce 1990 mělo Česko v této tabulce 31. příčku, od té doby se mírně posunulo dopředu. 

NEZAMĚSTNANOST

Porovnání nezaměstnanosti jednotlivých zemí je pro Česko jediné, kde naše země někdy obsadila první příčku - jedná se tedy z našeho pohledu o naši nejúspěšnější "disciplínu". Tabulka porovnává nezaměstnanost ve 37 zemích OECD. Jak již bylo zmíněno, v roce 2018 bylo vítězem této tabulky Česko (průměrná roční nezaměstnanost byla 2,27 %), následované Japonskem a Islandem - tradičními premianty v této kategorii. Na posledním 37. místě se naopak umístilo Řecko s nezaměstnaností ve výši 19,31 %. 

OBYVATELSTVO: VÝVOJ POČTU OBYVATEL

V této tabulce je porovnání, jak se vyvíjel počet obyvatel od roku 1960 do roku 2019. Obrovský raketový vzestup počtu obyvatel zaznamenaly prakticky všechny muslimské a africké země. Namátkou pár příkladů: Rekordmanem růstu počtu obyvatel jsou Spojené arabské emiráty, kterým vzrostlo obyvatelstvo z 92.418 na 9.770.529 obyvatel (nárůst o 10472%). Další země: Katar (ze 47.384 na 2.832.067 obyvatel - nárůst o 5877%), Kuvajt (+ 1464%), Jordánsko (+ 983%), Omán (+ 802%), Saudská Arábie (+ 739%), Pobřeží slonoviny (+ 634%), Niger (+ 588%), Uganda (+ 554%), Gambie (+ 543%). Počet obyvatel České republiky za tuto dobu vzrostl z 9.602.006 (1960) na 10.669.709 (2019), tedy o 11%. Počet obyvatel na celé zeměkouli vzrostl z 3,0 miliardy na 4,6 miliardy (nárůst o 153 %). Nejlidnatější země roku 2019 byly na 1. místě Čína (1.397.715.000), 2. Indie (1.366.417.754), 3. USA (328.239.523). Nejméně lidnatý nezávislý stát byl na 196. místě Tuvalu: 11 646 obyvatel (Vatikán v této tabulce nefiguruje). 

ZADLUŽENÍ V POMĚRU K HDP

V této tabulce se porovnává vývoj zadlužení v poměru k HDP v letech 1995 až 2019 (státní dluh vyjádřený jako procento z HDP). V porovnání jsou zahrnuty pouze země Evropské unie, UK (Velká Británie) a USA. Česku v roce 2019 patřilo v této tabulce lichotivé 4. místo se stavem zadlužení 30,8%. Vítězem roku 2019 bylo s nejmenším zadlužením Estonsko 8,4%, na posledním 29. místě se jako nejzadluženější země umístilo Řecko s dluhem ve výši 176,6% v poměru k HDP. 

ŽIVOT: PRŮMĚRNÁ DÉLKA ŽIVOTA

Pohled na vývoj průměrné délky života v různých zemích je zajímavou sondou do jejich historie a velmi často je ukazatelem šťastných i nešťastných období v těchto zemích. Průměrná délka života činila v roce 2018 v České republice 79,03 roků. Toto nás řadilo na 37. místo na světě. V roce 1960 byla naše země na 11. místě na světě, tedy prakticky téměř ve světové špičce. Od té doby však šlo dlouho vše jen k horšímu. V roce 1965 to už bylo 24. místo a v roce 1970 už 39. místo. V té době (i v souvislosti s obsazením naší země sovětskými vojsky) došlo dokonce ke snížení průměrné délky života (na necelých 70 let), což se stává jen v období velmi závažných negativních událostí - prakticky všude ve světě totiž průměrná délka života obvykle pořád stoupá. Náš pád v žebříčku pokračoval i v dalších letech, takže v roce 1980 už jsme byli 45. a v roce 1990 na 51. místě. Od té doby ovšem nastal opět, byť jen pomalý, vzestup. V roce 2000 už jsme byli 40. a v roce 2018 jsme momentálně na uvedeném 37. místě ve světě. Vítězem roku 2018 byl Hongkong s průměrnou délkou života 84,93 let. Poraženým roku byla na 185. místě světového žebříčku Středoafrická republika s délkou života 52,81 let. 

ČESKO VERSUS SLOVENSKO

Na této stránce se porovnává vývoj v Česku a na Slovensku ve výše uvedených kategoriích. V posledních několika letech se Česku daří lépe než Slovensku.